samarbeid med grunneier

samarbeid med grunneier

I tillegg til vanlige tomtekjøp har vi også svært gode erfaringer med ulike samarbeidsmodeller med grunneier.

En modell vi ofte bruker er at vi og grunneier i fellesskap utvikler eiendommen gjennom et utviklingsselskap som partene eier sammen. I de fleste slike samarbeidsprosjekter har Hobrå Eiendom AS ansvaret for prosjektets fremdrift og begge parter er representert i styret i utbyggingsselskapet.

Hobrå Eiendom AS har solid kompetanse på hele prosessen fra tidligfase vurderinger, gjennom reguleringsprosess, til salg, markedsføring og gjennomføring av byggeriene.